Ford Marmon Herrington

A megfelelő szállítójárművek hiánya állandó problémát okozott a magyar hadsereg számára. A Weiss Manfréd olyan háromtengelyes, pótkocsis szállítójárművet ajánlott, amely két Ansaldo harckocsit is képes volt elvontatni. A cég ekkor került kapcsolatba az amerikai Marmon-Herrington cég szabadalmával, amely lehetővé tette hátsókerékhajtású tehergépkocsik összkerékhajtásúvá történő átalakítását. Ez az első kísérlet prototípus státuszban maradt.
1938. végén a honvédség felfrissítette tehergépjármű állományát, s többszáz Ford tehergépkocsit vásároltak. Hamarosan megszületett a döntés 820 darab Ford összkerékhajtásúra történő átalakításáról, amelyet Csepelen végeztek el. A 39M Ford-Marmon 2,5 tonnás terepjáró tehergépkocsi néven rendszeresített járművet terepkapcsolós sebességváltóval szerelték fel.


Forrás:  Járműgyártás a csepeli Weiss Manfréd gyárban 1924-1945 (kézirat)

Martin Kornél: Nagy Árpád m. kir. ejtőernyős főhadnagy háborús jegyzetei. Hadtörténelmi Közlemények, 1999/1, pp. 142-182

Kiss Gábor Ferenc: A magyar királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941 .

  • Ford Marmon Harrington tesztelése

    Dátum:

  • 39M Csaba és Ford Marmon Herrington

    Dátum:

  • Marmon Herrington Ford prototípus tesztelése

    Dátum: