Turán

1940-ben a Haditechnikai Intézet javaslatára, a Hadügyminisztérium megvásárolta a Skoda T-21 harckocsi licenszét.  A Skoda Mûvekhez utazó katonai delegációt Bartholomeidesz Sándor hmtk. ezredes és lovag Czajkowsky Emánuel hmtk. ezredes vezette. Négy további katona mellett csatlakozott hozzájuk Korbuly János is.

A licensz honosítása során tervek százait kellett módosítani, a hűtőt és a meghajtás egyes elemeit újra kellett tervezni. A fõegységek terveit a WM. Autó és Traktor osztály tervezõirodája készítette, de a rajzok honosítását, sokszorosítását a HTI végezte. Itt a fegyverzetbeépítés miatt kénytelenek voltak tervezésbe is kezdeni, hogy a 8 mm-es Gebauer hk. géppuskákat adaptálják az új jármûbe. A lövegnél az eredeti 47 mm-es ágyút a Skoda Lövegüzemével átterveztették 40 mm-esre, hogy a magyar páncéltörõ ágyú lõszerét lõhesse. Ez volt a HTI egyik legrosszabb döntése, mivel elavult, alulfegyverzett harckocsit hoztak létre, amelyet 40M Turán néven rendszeresítettek.

A gyártás a próbák során felmerülő konstrukciós hibák orvoslása miatt csak 1942. nyarán indulhatott meg. A koordinálási feladatokat a Weiss Manfréd végezte, de párhuzamosan más iparvállalatoknál is gyártották a harckocsit: a Ganz, a MÁVAG és a Magyar Waggon és Gépgyár is több sorozatot készített.

Forrás:

- Sárhidai Gyula - Hajdú Ferenc: A Magyar K irályi Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig

- Járműgyártás a csepeli Weiss Manfréd  gyárban 1925-1945

  • Turán harckocsik tesztelése, előtérben Korbuly János

    Dátum: