Weiss Manfréd Repülőgép és Motorgyár Rt

Az 1921. július 26-án életbe lépett trianoni békeszerződés súlyosan érintette az I. világháború előtt kifejlődött, majd a háborús években megerősödött, főleg Budapest és környékére települt magyarországi repülőipari üzemek tevékenységét. A szerződés 139. cikke elrendelte, hogy Magyarország kormánya saját költségén köteles összeírni az ország területén meglévő, valamint gyártás alatt álló összes repülőanyagot. A  Szövetséges és Társult Főhatalmak Katonai Ellenőrző Bizottság utasítására ezt követően megkezdődött az üzemekben és a repülőtereken tárolt repülőgépek megsemmisítése.
1922 végén került sor Magyarországon a repülés és repülőgép-építés tilalmának részleges feloldására, majd 1927. márciusában a bizottság beszüntette közvetlen magyarországi működését. 
Ezt megelőzőleg a M. Kir. Légügyi Hivatal már 1926 első felében érintkezésbe lépett a Weiss Manfred Acél- és Fémművei Rt.-vel, amely a legalkalmasabbnak látszott, hogy lerakja a repülőgépsárkány és a repülőgépmotor gyártásának alapjait, valamint berendezkedjen arra, hogy adott helyzetben azonnal megkezdhesse a megfelelő típusú iskola-, gyakorló és fegyverekkel felszerelt repülőgépek sorozatgyártását a még ekkor titokban létező légierő részére. A W. M. Acél- és Fémművei Rt. vezetősége fogékonynak mutatkozott a kezdeményezés iránt, s 1926 nyarán tárgyalásokat kezdett az Ernst Heinkel Flugzeugwerke GmbH-vel a Heinkel HD-22 iskolarepülőgép licencének megszerzésére. E tárgyalások eredményesek voltak, így a Weiss Manfréd 1927. szeptemberében megkötötte a szerződést a Heinkel céggel. Ezt követően 1927. december végén egy másik licencszerződés megkötésére is sor került. Nevezetesen a Société des moteurs Gnome et Rhône cégnek az eredetileg a Bristol Engine Co. által konstruált kilenchengeres, 380-600 LE teljesítményű Jupiter VI típusú repülőgépmotorjának gyártásáról. 1928 elején még az amszterdami Fokker céggel a Fokker CV D és CV E jelzésű repülőgépsárkányok építésére is sikerült licencszerződést kötni.
Ezt követően, 1928. július 9-én került sor a Weiss Manfréd Repülőgép- és Motorgyár Rt. alakuló közgyűlésére.  1928. folyamán újabb licenszek megvásárlására került sor. 
Az 1930-as évek végére kifulladt a kezdeti lendület, befejeződtek a licensz-szerződésekkel kapcsolatos munkák. A repülőiparnak Darányi Kálmán 1938. március 5-én Győrött megtartott beszéde adott új lendületet, amelyben bejelentette az egymilliárd pengős fegyverkezési programot. 

Weiss Manfréd repülőgépek

 • A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Weiss Manfréd WM21 Sólyom repülőgép makettje
 • A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Weiss Manfréd WM23 Ezüst Nyíl makettje
 • Repülőgéptörzsek, majd csövek szállítására használták ezt a speciális tehergépkocsit

  Dátum: 1929

 • WM-10 Ölyv típusú iskolagép WM Sport motorral Csepelen

  Dátum: 1929

 • Weiss Manfréd Jupiter fékpad és Jupiter VI 9 hengeres csillagmotorok a melegjáratáskor használatos féklégcsavarokkal.

  Dátum: 1929

 • Weiss Manfréd gyártmányú Udet U-12 "Flamingo" kétüléses iskolagép futóműjavítás közben

  Dátum: 1929

 • Weiss Manfréd repülőgépgyár, Jupiter Osztály, előtte a motorfékpad üzem közben

  Dátum: 1929

 • Jupiter Osztály melletti raktár épület kis szobákkal. Előtérben Weiss Manfréd gyártmányú személygépkocsi

  Dátum: 1929

 • Weiss Manfréd gyár. Faépület: motorfékpad-műszerház. Téglaépület: raktár, szobákkal

  Dátum: 1929

 • Weiss Manfréd által gyártott Udet 12/b repülőgép üzemanyagtöltés közben Csepel repülőtéren. Balról: Ivacskovics Elek főhadnagy, Halász Andor, a WM gyár mérnöke és dr. Fekete István.

  Dátum: 1929

 • Csepelen összeszerelt Caproni 97M, egymotoros típusú szállítógép.

  Dátum: 1929

 • Heinkel HD-22 típusú repülőgépek

  Dátum: 1933

 • Budapesti Nemzetközi Vásár, 1940. A Weiss Manfréd Acél- és Fémművek kiállítási területe. Az állványon WM-21 Sólyom közelfelderítő repülőgép.

  Dátum: 1940

 • WM 13 97 kW (130 LE) MW Sport III motorral, az osztrák Aero Club nemzetközi repülőversenyén. Nagy Mihály légügyi főellenőr gépe

  Dátum: 1933

 • Szmick Viktor (jobbra) gépészmérnök, autóversenyző Csepelen egy Heinkel HD-22 gép előtt

  Dátum: 1935

- Kováts Lajos: A magyar repülőgépszerelvénygyárt Rt története 1941-1950. Tanulmányok Budapest Múltjából, 153-154. oldalak
- Korbuly László visszaemlékezése (kézirat)