Korbuly Károly (1873-1944)

Az 1873-ban született Korbuly Károly iskoláit részben Kolozsvárott, részben Aradon végezte. 
Már fiatal korában megnyilatkozott benne a műszaki dolgok iránti képessége, vonzódása és szeretete. Rendszeresen dolgozott odahaza; Édesapja rendelkezéésre bocsátotta saját kis műhelyét, hogy ott gyakorolni és tanulni tudjon. 1896-ban az aradi országos kiállításon bemutatták az ő és testvére, Sándor által készített négyhengeres álló gőzgépmodelljét, és ugyanitt azt a kis villamos kocsi modellt, amelyet Bunsen elemek hajtottak.
Katonai szolgálatának letelte után a budapesti József Királyi Műegyetem gépészmérnöki szakosztályára iratkozott be. Első és második szigorlatát is kitűntetéssel tette le. 
Tanárai annyira elismerték képességeit, hogy K. Jónás Ödön az egyetem professzora a gépészmérnöki oklevél megszerzése után azonnal elhívta tanszékére asszisztensnek. Később a professzortól kapott referenciák alapján meghívást kapott a Ganz és Társa Rt villamosági gyárába. A meghívás egybeesett a Miskolci Villamos Vasút építésének idejével, és így Korbuly Károlyt bízták meg ezen villamosvasút szerelésének vezetésével, mely munkát ő kifogástalanul le is bonyolított. Hamarosan megbízták a Ganz-gyár villamos műhelyének műszaki vezetésével, és rövidesen az üzem főnöke lett.

A Ganz gyárban ismerkedett meg Korbuly Károly Kocsiss Elzával, akivel hamarosan összeházasodtak. Kocsiss Elza édesapja, dr Kocsiss Alajos a Ganz gyár vezetőjének, Mechwart Andrásnak az orvosa és barátja volt. Az esküvőn Mechwart András volt az egyik tanu.

Korbuly Károly szintén a Ganz gyárban került kapcsolatba Kandó Kálmánnal, akivel jó barátok lettek. Korbuly Károly 1907-től Kandó Kálmánnal közösen Olaszországban a helyi Westinghouse üzem beindításán dolgozott. Itt Kandó-féle villanymozdonyokat készítettek. 
Korbuly László, Károly legidősebb fia visszaemlékezéseiben így írt az olaszországi körülményekről: "A házunk, illetve a villánk közvetlenül a nizzai út mellett volt. Az út másik oldalán gyönyörű sima, homokos part szegélyezte a Földközi tengert. A villában csak mi laktunk. A ház mögött egy bekerített kb. fél hold nagyságú park terült el. A hátsó kerítésen kívül vasúti töltés, amely párhuzamosan futott a házunk előtti országúttal. A vasút mögött volt egy ipari út és mellette a Westinghouse mozdonygyár.
Édesapámnak már 1908-ban módjában volt egy autót venni, egy francia gyártmányú Clement-Bayard kocsit. A hátsó ülésekhez hátul középen egy ajtón át lehetett beszállni...
1910-ben Édesapám a kocsit házilag átalakította, az alvázat egy méterrel meghosszabbította, új karosszériát vett stb".
Az első világháborúban a Westinghouse átállt hadi termékek gyártására. 1915-ben Korbuly Károlyt internálták. Egy betegségnek köszönhetően menlevet kapott, s 1916. augusztusában visszaérkezett Budapestre. Néhány napon belül Weiss Manfréd személyesen kereste fel, hogy felkérje a csepeli telep műszaki igazgatói posztjára.
Korbuly Károly vezetésével a csepeli gyár hadiüzemből átállt békecikkek gyártására. Így fejlődött fel az eke, a patkó, a szög, az összes mezőgazdasági gép, a zománcedény, a varrógép és sok más fogyasztási cikk gyártása.
Külön ki kell emelni Korbuly Károly új csőgyártási eljárásra vonatkozó szabadalmát: a tolópadokon való csöveknél a cső nyújtását nem gyűrűkön végzik, mint korábban hanem a gyűrűk helyett három 120 fokos szöget bezáró tengelyen forgó görgőkön, amelyeknek profiljai körformát adnak, végzik a nyújtást. A szabadalmat világszerte számos cég vásárolta meg, ráadásul az ilyen módon készült tolópadokat Kínába is exportálták. 
Az 1930-as évektől Csepelen már harcjárművek és repülőgépek is készültek.
A gyár vezetését Korbuly Károly a németek 1944. márciusi bevonulásáig végezte. 1944. július 24-én hunyt el.

 

Iparvállalatok:

Societa Italiana Westinghouse

Weiss Manfréd Acél és Fémművei Rt

 • Korbuly Károly a Weiss Manfréd kísérleti gépkocsi-alvázán ülve.

  Dátum: 1926

 • Korbuly Károly

  Dátum:

 • Korbuly Károly és felesége, Kocsiss Elza

  Dátum:

 • Korbuly Károly temetése

  Dátum: 1944

 • A Korbuly család Olaszországban. Ülnek: Korbuly Sándor, László és Károly. Állnak: Korbuly József és János

  Dátum: 1912

 • Korbuly Károly Clement-Bayard gyártmányú automobilja Olaszországban

  Dátum: 1907

 • Korbuly Károly családjával

  Dátum: kb. 1913

 • Korbuly Károly gyermekei a család Clement-Bayard személygépkocsijában Olaszországban

  Dátum: 1910

 • Korbuly Károlyné és Korbuly László

  Dátum: 1912

 • Bal szélen Korbuly József, középen id. Korbuly Józsefné, Buitor Gizella, jobb szélen Korbuly Károly

  Dátum: 1927

 • Korbuly József gyermekei az első világháború előtt. Balról jobbra: Korbuly Sándor, ifjabb József, Károly és János. Ülnek: Ilona és Mária

Források:

- Korbuly László visszaemlékezése (kézirat)

- Korbuly János: Korbuly Károly.  Műszaki Nagyjaink, 1967, II. kötet, pp. 239-248